.

POLUTEŠKA NOŠENA TANJIRAČA TS V-28

* Težina 900kg, šasija izrađena od cevi 100x100x8mm
* Potrebna je snaga traktora od 80ks i više
* Ugrađujemo tanjire od prečnika 460, 510, 560 i 610mm
* Mogućnost nadogradnje rotora
* Tanjirača ima štelujuće čistače
* Rastojanje između tanjira je 185mm
* Radni zahvat 2,75m
* Liveni tuljci
* Proizvodimo nošene tanjirače od 24,28 i 32 diska

Pored poluteških nošenih tanjirača proizvodimo i teške nošene tanjirače od 28,32 i 36 diskova sa rastojanjem između tanjira od 200mm

 


Proizvodnja poljoprivrednih mašina
Proizvodnja rezervnih delova
Remont poljoprivrenih mašina

 

Ostale grane - Auto grana
Ostale grane - Rudnici
Ostale grane - Pivare
Ostale grane - Cementare

Preduzeće se bavi i sledećim uslugama: struganje, frezovanje, brušenje, ozubljenje zubčanika sa ravnim zubima i ozubljenje
lančanika, sečenje na makazama, savijanje na apkant presi, kovanje i presovanje na ekscentar presama...

detaljnije

22320 Inđija, Kordunaška 12
Tel/fax: 022/553-522
Tel.: 022/557-225, 558-747,558-748,
Mob.: 063/514-145 Milan Stanković

detaljnije